ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Τρίτη 25/6/2019

"Παραιτείται από ευρωβουλευτής η Σεμίνα Διγενή – Κατεβαίνει στις εθνικές εκλογές με το ΚΚΕ"