ΚΟΣΜΟΣ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Τρίτη 23/7/2019

"Λούλα: Το πρόβλημα της Βραζιλίας δεν λύνεται με τα όπλα"