ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Δευτέρα 19/8/2019

"Κλητεύθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ!"