ΕΛΛΑΔΑ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Κυριακή 16/6/2019

"Παπάς «πέταξε» από τον ναό τον κουμπαρά από το «Χαμόγελο του Παιδιού»!"