ΠΟΛΙΤΙΚΗ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Κυριακή 23/4/2017

"ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση είναι μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας"