ΠΟΛΙΤΙΚΗ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Παρασκευή 21/7/2017

"ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση είναι μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας"