ΕΛΛΑΔΑ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Πέμπτη 27/4/2017

"Εξομοιώνονται φορολογικά οι βουλευτές με το σύνολο των πολιτών"