ΕΛΛΑΔΑ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Τετάρτη 28/6/2017

"Εξομοιώνονται φορολογικά οι βουλευτές με το σύνολο των πολιτών"