ΕΛΛΑΔΑ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Παρασκευή 20/10/2017

"Εξομοιώνονται φορολογικά οι βουλευτές με το σύνολο των πολιτών"