ΜΟΥΣΙΚΗ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Σάββατο 24/6/2017

"“Ευτυχισμένοι Άνθρωποι”: Μια ταινία μικρού μήκους οπτικοποιεί το ομώνυμο τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη!"