ΜΟΥΣΙΚΗ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Πέμπτη 27/4/2017

"Το χαμόγελο της Τζοκόντας… Από τον Βιβάλντι στον Χατζιδάκι, με τους Μουσικούς της Καμεράτα- Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής"