ΜΟΥΣΙΚΗ@sarc
Το χαμόγελο του παιδιού
Κυριακή 20/8/2017

"Το χαμόγελο της Τζοκόντας… Από τον Βιβάλντι στον Χατζιδάκι, με τους Μουσικούς της Καμεράτα- Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής"